پرویز مظلومی در تیم فعلی استقلال و از نظر فنی کسی از من حرف شنوی ندارد

پرویز مظلومی: در تیم فعلی استقلال و از نظر فنی کسی از من حرف شنوی ندارد و مشورتی گرفته نمی شود
ویدیوهای مرتبط