هیچ اجتماعی با دروغ باقی نمی ماند

آقا و خانم خیلی مسلمان اتقوا الله. دروغگو و کذاب خیلی دشمن خدا است. به استناد دعای داریوش کبیر خشکسالیهای ایران زمین به خاطر دروغ و کذب فراوان است. آقای سیاستمدار لطفا شأن خودت را حفظ کن و دروغ نگو: إِذَا جَاءَکَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّکَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ یَعْلَمُ إِنَّکَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ یَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِینَ لَکَاذِبُونَ ﴿۱﴾ چون منافقان نزد تو آیند گویند گواهى مى‏ دهیم که تو واقعا پیامبر خدایى و خدا [هم] مى‏ داند که تو واقعا پیامبر او هستى و خدا گواهى مى‏ دهد که مردم دوچهره سخت دروغگویند (۱) سوره منافقون
ویدیوهای مرتبط