جدیدترین مجموعه تریلر از بازی Cyberpunk 2077 به نام Night City Wire Episode 2

مجموعه تریلری از بازی Cyberpunk 2077 منتشر که Night City Wire Episode 2 نام دارد. این مجموعه تریلر در سه بخش و به نامهای Lifepaths و Becoming SAMURAI و Gun Combat Gameplay منتشر شده که هر کدام گوشه هایی ازبازی را نمایش می دهند.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید