هیچ هیچ متخصص قلبی نمی تواند قلب شکسته را درمان کند

دکتر لیلا عسگرپور متخصص قلب و عروق : فهمیدم هیچ متخصص قلبی، قلب شکسته را نمی تواند درمان کندو فهمیدم دکترهای چشم نمی توانند آدم های بدبین، ظاهربین، خودخواه و متکبر را درمان کنند!
ویدیوهای مرتبط