درگیری خونین بین دو پنگوئن نر، پنگوئن ماده خائن بود !

یک پنگوئن نر پس از خیانت جفتش، به رقیب عشقی خود حمله خونینی کرد. : پايگاه خبري نيک رو : www.nikru.ir
ویدیوهای مرتبط