کهنه سرباز آمریکایی با ...

کهنه سرباز آمریکایی با انتقاد تند از ترامپ: ترامپ آدم فاسد و قلدری است که هیچ درکی از کشور و قانون اساسی آن ندارد. امیدوارم زنده بمانم و شاهد محاکمه و محکومیت او پس از پایان ریاست جمهوری اش باشم. به رادار انقلاب بپیوندید: @Radar_enghelab
ویدیوهای مرتبط