ویدیو جامع از تپش قلب(مفهوم تپش قلب، علت ها، روش تشخیص واهمیت تپش قلب) ،

توضیحات اقای دکتر میلاد انوری،متخصص قلب،در رابطه با مفهوم تپش قلب، انواع تپش قلب (شبانه، گذرا، حائز اهمیت) و تشخیص و مراجعه جهت پیگیری و علت یابی تپش قلب.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید