آیا دگزامتازون در درمان کرونا موثر است؟

تا کنون درمان مشخصی برای بیماری کرونا ویروس مشخص نشده است اما چندین دارو هستند که به بهبود آن کمک می‌کنند.
ویدیوهای مرتبط