بزی که دچار ایست قلبی شده بود...

لحظات نفس گیر نجات جان یک بز توسط چوپان با استفاده از تنفس مصنوعی یک بز دچار ایست قلبی شد و با تلاش‌های مرد چوپان و استفاده از تکنیک‌های تنفس مصنوعی این حیوان را نجات یافت. در فیلم زیر، تنفس مصنوعی و احیای قلبی این چوپان را که منجر به نجات بز شد، مشاهده می‌کنید.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید