جدیدترین مجموعه تریلر از بازی Cyberpunk 2077 به نام Night City Wire Episode 3

مجموعه تریلری از بازی Cyberpunk 2077 منتشرشد که Night City Wire Episode 3 نام دارد. این مجموعه تریلر در سه بخش و به نامهای a tour of Night City و the gangs of Night City و details on PC specs منتشر شده که هر کدام گوشه هایی از بازی را نمایش می دهند.
ویدیوهای مرتبط