فیلم هندی (ایاپان و کوشی ) _اکشن،هیجانی _ جدید _دوبله فارسی

یک افسر ارشد وظیفه شناس به نام آیاپان که در اداره پلیس آتاپادی مشغول به خدمت است، با مردی ثروتمند و بانفوذ به نام کوشی کوریان، دچار کشمکش و درگیری می شود و...
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید