شمعی برای سوگواری

واقفان عاشقان معبودند از زیان فارغند و در سودند امتحانی اگر کند معبود یک نَفَرشان نمیشود مردود واقفان بسیاری برای زنده نگاه داشتن فرهنگ اهل بیت(ع) اقدام به وقف کرده اند که این موقوفات در دهه آخر ماه صفر هم به خوبی مشاهده می شود.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید