جهش ژنتیکی ویروس کرونا، آیا ویروس کرونا خطرناکتر شده؟ ENG Sub

در این ویدیو خواهیم دید آیا ویروس کرونا جهش ژنتیکی کرده؟ چگونه جهش ژنتیکی اتفاق میافتد و آیا میبایست نگران بود؟ آیا ویروس کرونا با جهش ژنتیکی خطرناکتر میشود یا ضعیف تر؟ آیا ویروس کرونا جهش ژنتیکی کرده یا ویروس جدیدی به وجود آورده است؟ اگر سوالی داشتید در بخش کامنت ها ذکر نمایید پاسخ میدم ------------------------ In this video we will see : is coronavirus mutating? how mutation works and should we worry? is coronavirus mutation makes it more dangerous or weaker? does coronavirus mutate or its making a whole new virus ? if you have any question ask in the comment section
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید