Worms World Party Remastered

تصور کنید که تجربه عالی بازی آنلاین و یکی از محبوب‌ترین بازی‌های کرمی که تاکنون ساخته شده را با قسمتی از دستاوردهای Stream، تابلوی امتیازات، ذخیره‌سازی اندوه، پشتیبانی کامل ناظر، در 1080p/60FPS ترکیب کرده و همگی با جلوه‌های صوتی سلاح تقویت شده و جلو رفتن بهبود یافته گردهم آمده‌اند و حزب جهانی بازسازی‌شده کرم‌ها در اختیار شما است.