محدودیت های کرونایی چقدر در کنترل کرونا موثر است؟

️دکتر حریرچی :در فضاهای سربسته کوچک اگر فردی مبتلا باشد، حتی با داشتن ماسک تمام افراد مبتلا خواهند شد. : پايگاه خبري نيک رو : www.nikru.ir
ویدیوهای مرتبط