به یاد عزیزانمان که حتی فرصت سوگواری برای آنها را نیز نداشتیم

زندگی پوچ است بی معناستراست می گویی رفیق راه زندگی یک لحظه تنهای تو خالیستخالی این لحظه را پر کنزندگی عالیست#پرویزپورحسینی #محمدعلیکشاورز #ماهچهرهخلیلی #چنگیزجلیلوند #سیروسگرجستانی #احمدپورمخبر #کامبوزیاپرتوی #منوچهرنوذری #کریماکبریمبارکه #خسروسینایی #اکبرعالمی #عزتاللهجامعی #صدیقهکیانفر #بهمنمفید #علیاصغرشهبازی #تسلیت #ایران #مرغسحر #عزا #پاییز #غم #خندوانه #آرامش #مرگ #خدا #کرونا #گریه #اشک #یادگار #خوب #خوبی #داتاستودیو #کافهآپارات #dotstudio
ویدیوهای مرتبط