چند نفر در اعتراضات اخیر کشته شدند؟ (اغتشاشات بنزینی آبان 98)

با بالا رفتن قیمت بنزین، بسیاری از مردم به این امر اعتراض کردند و داشتند به آرامی و با مسالمت اعتراضات خود را بیان می کردند که ناگهان موجی از شلوغی و اغتشاش به فضای کشور تزریق شد که نشان می دهد افراد، رسانه ها و سرمایه‌های مشکوکی در دامنه این آشوب ها نقش داشتند.
ویدیوهای مرتبط