احتمال عملیات ایرانی، آماده باش در رژیم صهیونیستی!

اعتراف مسئول صهیونیست: در گذشته ضربه هایی از ایران دریافت کردیم که هیچوقت اجازه انتشار آن‌ها داده نشد!
ویدیوهای مرتبط