اعتراف وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به فاجعه اقتصادی اسرائیل

بنی گانتس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی درباره مقاومت مردم اسرائیل در مقابل فقر صحبت کرد. او با اشاره به بحران جدی فقر در رژیم صهیونیستی اعلام کرد که قلب میلیون‌ها اسرائیلی به دلیل بحران اقتصادی به درد آمده است، زیرا پروژه‌های صنعتی پس از شیوع ویروس کرونا تعطیل و صد‌ها نفر بیکار شده‌اند.
ویدیوهای مرتبط