TOKYO GHOUL re CALL to EXIST Gameplay trailer tehrancdshop.com

عنوان TOKYO GHOUL re CALL to EXIST بازی در سبک Action-Third person می باشد . البته این بازی بسیار منحصر به فرد است و می تواند یکی بازی Survival هم در نظر گرفته شود . بازی حالتی Unreal مانند با غلظت بالایی از بکار گیری سبک بازیهای ژاپنی به همراه مبارزاتی مشابه با سبکهای ژاپنی و بطور خاص Final Fantasy گونه دارد . شخصیتهای گوناگون با قابلیتهای گوناگونی در بازی وجود دارد و با پیشرفت در بازی به مهارتهای هر شخصیت افزوده شده و همزمان مراحل بازی نیز با چالشهای بیشتری رو به رو خواهد شد .