آموزش نرم افزار IRRICAD نرم افزار ایریکد طراحی آبیاری تحت فشار و یا سیستم های تا

نرم افزار ایریکد طراحی آبیاری تحت فشار و یا سیستم های تامین آب – برنامه ایریکد Irricad برنامه یکی از قدرتمند ترین نرم افزارها در ضمینه طراحی شبکههای آبیارم تحت فشار نرم افزار ایریکد( IRRICAD) می باشد که در حال حاضر پس از گذشت ده سال، بیش از هفتاد کشور دنیا در صنعت آب از این نرم افزار استفاده مینمایند. در این مدت نرم افزار ایریکد(IRRICAD ) نیز تغییرات و رشد بسیارم داشته است. IRRICAD یک بسته به صورت گرافیکی مبتنی بر طراحی کامپیوتری است که به طور خاص برای طراحی آبیاری تحت فشار و یا سیستم های تامین آب طراحی شده است. IRRACAD به مراتب بیش از یک بسته طراحی است زیرا ترکیبی از مزایای نقاشی CAD با اندازه گیری قدرتمند لوله های هیدرولیکی و تکنیک های تجزیه و تحلیل شبکه می باشد و همچنین انتخاب اتوماتیک اتصالات لوله را ایجاد می کند و بنابراین یک لایحه کامل مواد را تولید می کند. دانلود نرم افزار فوق به همرا کرک در لینک زیر: D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-IRRICAD-v15.06-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%B1%DA%A9-(%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1/
ویدیوهای مرتبط