واکسن ها چطور عمل میکنند ؟ واکسن های کرونا از کدام انواع واکسن ها هستند ؟

اولین واکسن وقتی تولید شد که ادوارد جنر پزشک و دانشمند انگلیسی با تزریق ویروس آبله ی گاوی به بدن یک کودک 8 ساله مشاهده کرد که آن کودک دیگر به آبله ی انسانی هم مبتلا نمیشود این اولین واکسن ساخته ی شده توسط بشر بود و شد یکی از مهم ترین دستاورد های تاریخ بشر من تو این ویدیو اول کارکرد طبیعی سیستم ایمنی بدنمون در برابر عوامل عفونی رو توضیح دادم و بعدش گفتم که دانشمندا چطور از این کارکرد استفاده کردن تا واکسن هارو درست کنن که نقش اونا تمرین دادن و آماده سازی سیستم ایمنی بدنمون قبل از مواجه ی اصلی با عوامل عفونی هست در یک دسته بندی کلی واکسن ها به دو دسته ی سنتی و مدرن تقسیم میشن که تو نوع سنتی از خود ویروس و تو نوع مدرن از ماده ی ژنتیک ویروس برای ساخت واکسن ها استفاده میکنیم واکسن های کرونای ساخته شده عمدتا از نوع مدرن و ژنتیکی هستن که تو ویدیو های بعدی همه ی شرکت های سازنده ی این واکسن هارو به تفضیل بررسی میکنیم
ویدیوهای مرتبط