امیر نوری که چندی پیش به کرونا مبتلا شده بود اعلام کرد کرونا را شکست داده است

امیر نوری که چندی پیش به کرونا مبتلا شده بود اعلام کرد کرونا را شکست داده است
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید