جلسه صفر تی ان تی ریاضی و شروع از زیر صفر با استاد سادات

مهندس بابک سادات در یک کلاس فوق العاده تدریس ریاضیات پایه رو از زیر صفر انجام داده. یک ساعت اول کلاس برنامه ریزی و تعیین نقشه راه و سه ساعت درس بدون وقفه از تابع درجه اول و دوم ، معادله درجه اول و دوم ، حل نامعادلات و تعیین علامت مفهومی و رسم نمودار تمام چند جمله ای ها بر اساس نوع ریشه.
ویدیوهای مرتبط