کنارتم هموطن|گزارش امدادرسانی داوطلبان امام رضایی‌ها در روستای سیل زده کیش دیبی

تا چند روز پیش همه چیز مثل همیشه و زندگی های با صفا برقرار بود ... اما فقط در یک شب همه چیز تغییر کرد ... اینکه یک شبه تمام سر پناهت در گل و لای گم بشود غم عجیبی دارد ... سالها تلاشت ، تمام وسایلی که با تک تک آنها خاطره داری مدفون در گِل است ... تو از سنگینی این غصه نمی دانی به کجا پناه ببری ! سیل که آمده به هیچ چیز غیر از فرزندش فکر نکرده ... حالا که سیل تمام شده و آثارش هست باید دوباره بسازد ؛ همان خانه با همان وسایل و در کنار همان فرزند ... اما تنهایی که نمی شود از پس این بار سنگین بربیاید ... ما آمدیم ... اینجاییم ... و میمانیم تا دوباره زندگی اش را از سر بگیرد.
ویدیوهای مرتبط