پشت صحنه فیلم تکلیف - مرز تایباد، صحنه‌های انفجار و درگیری با اشرار

بخشی از پشت صحنه فیلم سینمایی تکلیفقسمت هایی که مشاهده می‌نمایید مربوط به صحنه های درگیری با اشرار لب مرز می‌باشد که در مرز تایباد و با همکاری مرزبانی انجام گردیده است.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید