تکذیب شایعه حذف روادید برای ۳۷ کشور جز ایران

تکذیب شایعه حذف روادید برای ۳۷ کشور جز ایران؛ فقط ممنوعیت برداشته شده است ایران و کشورهای همسایه عراق از سال ۲۰۰۷ هیچ ممنوعیتی برای ورود به عراق ندارند.
ویدیوهای مرتبط