واکسن کرونا - واکسن فایرز- واکسن مدرنا - واکسن آسترازنکا- تغییر DNA

واکسنهایی که DNA شما را تغییر خواهد داد...افشاگری پزشکِ متخصص و نویسنده شجاع در مورد #واكسن_کرونا واکسن کرونا حاوى DNA میمون، خوک، و سلولهای جنین هاى سقط شده میباشد ?لیپ فوق العاده قشنگ کلیک کنید لینک
ویدیوهای مرتبط