عصبانیت شدید نفیسه روشن در رابطه با حواشی درگذشت آزاده نامداری

چرا مزخرف میگید آزاده نامداری دورو بود آدم های نادون و کم شعور!؟
ویدیوهای مرتبط