کویر ابوزیدآباد یا سیاهزگه

کویر سیازگه که بخاطر نزدیکی به شهر ابوزید آباد معروف شده به کویر ابوزید آباد؛ کویری است در بخش کویرات در نزدیکی شهر ابوزیدآباد از توابع آران و بیدگل، کاشان، استان اصفهان. دروازه ورود به پناهگاه حیات وحش یخاب. اونجا مسابقات شتر سواری هم برگزار میشه