بگذار، که بر شاخه این صبح دلاویز بنشینم

بگذار، که بر شاخه این صبح دلاویز بنشینم و از عشق سرودی بسرایم آنگاه، به صد شوق، چو مرغان سبکبال. پر گیرم ازین بام و به سوی تو بیایم فریدون مشیری صبح شنبه تون زیبا و پر انرژی علیرضا اسراری
ویدیوهای مرتبط