آزار و اذیت یک زن افغانی توسط مامورین نیروی انتظامی ایران

خدایا خودت به مردم مظلوم سرزمین افغانستان رحم کن خدایا کسانی که باعث آزار و اذیت آنها میشود خودت جوابشان را بده
ویدیوهای مرتبط