در پی سقوط پلی در سرزمین‌های اشغالی دست کم ۴۰ نفر کشته و بیش از ۱۵۰ مجروح شدند.

در پی سقوط پلی در سرزمین‌های اشغالی دست کم ۴۰ نفر کشته و بیش از ۱۵۰ مجروح شدند.
ویدیوهای مرتبط