بی معرفت نیستم اما خب...

دلم تنگه برات اما نمیتونم کاری کنم تو منو میخاستی فراموش کنی پس‌ رهات کردم ک بری و دمت گرم ک رفتی توهم ?
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید