لوکی در حال امضا کردن حرفاش در سریال Loki

مارول چندین ویدیو جدید از سریال Loki را منتشر کرده که در آن شاهد حضور لوکی با بازی تام هیدلستون در سازمان TVA هستیم.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید