مخصوص دهه هشتادیا

ویدیو مخصوص دهه هشتادیا از کانال Zahra.tkd. چند هفته دیگه کنکور دارم دعام کنید خیلی زحمت کشیدم نتیجه بده