کمیک موشن پهلوون...

روایتی از مسابقه فینال کشتی بین ابراهیم هادی و محمود کلهر قهرمان ارتشهای جهان در مسابقات باشگاه های کشور در سال ۱۳۵۵
ویدیوهای جدید