چجوری با یه خرس دوست شده و داره با قاشق بهش غذا میده

من اصلا کاری به اینکه چجوری با یه خرس دوست شده و اینکه داره با قاشق بهش غذا میده و اینا ندارم! من فقط میخوام بدونم چجوری لخت تو برف نشسته
ویدیوهای مرتبط