نمایش پست های قبل و بعد در وردپرس با المنتور | آموزش طراحی سایت | جلسه 45

گاهی ما به عنوان طراح سایت باید کار را برای کاربران سایت آسانتر کنیم و با قرار دادن لینک پست های قبل و بعد بتوانیم بدون آنکه کاربر وارد تمام پست های ما شد به راحتی پست های ما را مشاهده کنند. حتی شما می توانید لینک ها را به گونه ای تنظیم کنید که نوشته های جدیدت و یا قدیمی تر شما را مشاهده کنند. شما به راحتی با افزونه المنتور و با تنها با یک کلیلک می توانید این کار را انجام دهید ما در این بخش آموزش ویدیویی آن را نیز قرار داده ایم.
ویدیوهای مرتبط