مزونیدلینگ برای رفع خطوط خط خنده

این روش به ایجاد سوراخ هایی بر روی پوست توسط سوزن های تعبیه شده در سر دستگاه درماپن اطلاق می شود که ایجاد این سوراخ های باعث افزایش گردش خون در ناحیه تحت درمان می شود، نجام مزونيدلينگ براي رفع خط خنده بسيار موثر است ، سطح پوست در اين روش به كمك سوزن هاي بسيار كوچك و بدون درد خراش داده مي شود تا پوست دوباره احياء شود. تهران، جنت اباد ، ابتدای 20 متری گلستان غربی ، ساختمان پزشکان 32 واحد 1 تلفن:۰۲۱۴۴۴۵۱۶۶۴