در افتتاحیه فروشگاه مدیامارکت چند نفر زیر دست و پا ماندند و مجروح شدند

در افتتاحیه پنجاهمین فروشگاه مدیامارکت در لیدسندام هلند چند نفر زیر دست و پا ماندند و مجروح شدند مدیامارکت اعلام کرده بود به صد نفر اول یک کادوی رایگان می‌دهد
ویدیوهای مرتبط